fbpx

Podmínky vstup do MP

Poklady a podmínky pro vstup do místního partnerství (MP)

Fyzická osoba (občan):
– žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP
– souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD
– podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině
– čestné prohlášení o bezúhonnosti

Podnikatelský subjekt:
– žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP
– souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD
– výpis z veřejného rejstříku
– podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině- čestné prohlášení o bezúhonnosti

Nezisková organizace:
– žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP
– souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD
– výpis z veřejného rejstříku
– podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině
– čestné prohlášení o bezúhonnosti

Obec, DSO:
– žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP
– souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD
– výpis z jednání zastupitelstva (shromáždění starostů) dokládající zvolení starosty (statutárního zástupce)
– podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině
(usnesení zastupitelstva / shromáždění starostů)
– čestné prohlášení o bezúhonnosti

Přílohy

Celkem příloh: 1

Příspěvky Místního partnerství MAS