fbpx

Aktivní projekty MAS a projekty, kterých se účastníme

MAP II ORP HOŘOVICE

3 ledna, 2021

MAP II ORP ČERNOŠICE

3 ledna, 2021

MAP II ORP BEROUN

3 ledna, 2021

SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z.ú. pro období 2014 – 2020

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via Carolina“ MAS Karlštejnsko 2014-2020“ č.: CLLD_16_01_150 Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny je celkovou střednědobou strategií. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v kontextu přípravy nového programovacího období EU na roky 2014 -2020. Strategie byla zpracovaná na základě […]

3 ledna, 2021

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú.

Projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú.“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004491 je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Název právnické osoby: MAS Karlštejnsko, z.ú. Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice Kancelář: Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice IČ: 22689001 Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Karlštejnsko tak, […]

3 ledna, 2021