Hrad Karlík a sochořadí v Dobřichovicích

Skromné stopy zaniklého hradu, který kdysi stával nad Karlickým údolím, jsou k vidění poblíž Dobřichovic.

Hrad byl založen císařem Karlem IV. v roce 1358, deset let po vzniku hradu Karlštejn. Zmínka o něm je uvedena ve hře Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického.

U silnice z Dobřichovic do Karlíka je k vidění pozoruhodná alej soch. Tato „Cesta mramoru“ vznikla v roce 2004 a začíná u barokního sousoší Piety v Dobřichovicích. Myšlenka vytvořit sochořadí se zrodila na Sochařském symposiu v roce 2003. Od té doby vytvářejí sochaři u příležitosti setkání sochařů na dobřichovickém zámku svá díla. Sochy jsou poté trvale umístěny podél cesty mezi Dobřichovicemi a Karlíkem a vytvářejí tak jedinečnou galerii sochařského umění.