fbpx

Svatý Jan pod Skalou

Skalní kostel Narození sv. Jana Křtitele se nachází v srdci Českého krasu.

Je místem, kde se spojila architektura s přírodním útvarem v jeden unikátní celek. Poutní kostel se Svatojánskou skalní stěnou, tyčící se do výšky 150 metrů, přitahuje svým jedinenčým kouzlem turisty po celý rok.

Raně barokní stavba s bohatou vnitřní výzdobou a obrazem Zjevení sv. Jana Křtitele s náhrobkem svatého Ivana připomíná život poustevníka Ivana, jehož ostatky jsou zde uloženy.

Není náhodou, že toto místo se stalo inspirací pro vytvoření první značené turistické cesty v Čechách, pojmenované podle českého vlastence Vojty Náprstka, která vede z Berouna přes Svatý Jan pod Skalou na Karlštejn.