Dotace a granty

Poradenství a služby v oblasti dotací a grantů pro obce, neziskové organizace a podnikatelskou veřejnost

Rozvoj měst a obcí je významným způsobem závislý na schopnosti místní samosprávy, neziskových organizací a podnikatelské veřejnosti čerpat finanční prostředky jak z fondů Evropské unie, tak z národních programů a grantů.

Poskytujeme následující služby:

 • Dotační poradenství
 • Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z Evropských programů, národních programů dotací a grantů

Evropské dotace, národní dotace a regionální granty

Evropské dotace, národní dotace a regionální granty jsou dalším možným zdrojem financování měst a obcí, neziskových organizací a podnikatelské veřejnosti. Dotace a granty jsou zaměřeny na širokou škálu oblastí a obvykle jsou přizpůsobovány individuálním potřebám regionů a subjektům v regionu působících.

V této oblasti poskytujeme odborné poradenství v ekvivalentním rozsahu dotačního poradenství, tzn.:

 • provedení grantového auditu
 • příprava žádosti o dotaci a grant
 • management dotace nebo grantu (pokud to velikost projektu vyžaduje)

Subjektům zprostředkováváme granty a dotace z následujících programů (příklady):

 • Krajské grantové programy
 • Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj
 • Programy a granty Ministerstva kultury
 • Dotace Státního fondu rozvoje bydlení
 • Dotace Státního fondu životního prostředí
 • Dotace MŠMT
 • Dotace MPSV
 • Dotace Národní sportovní agentury
 • Dotace MZe
 • Dotace VPS MF
 • Dotace z aktuálních výzev a programů

Zajistíme:

 • komplexní poradenství a služby v oblasti čerpání dotací a grantůb a administrace projektů
 • aktivní přístup a snaha vždy se přizpůsobit individuálním potřebám klienta