fbpx

Rozvoj regionu

Hlavní činnosti pro naplňování cílu MAS Karlštejnsko, z. ú.

  • Aktivní příprava a zajištění realizace projektů v programech Leader ČR, Leader+, ROP a dalších (PHARE, EAFRD aj.), podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy
  • Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
  • Rozvojové aktivity, marketing, tvorba produktů cestovního ruchu a iniciace investic v oblasti cestovního ruchu, dopravy, rozvoje služeb a vzdělávání lidských zdrojů
  • Aktivní spolupráce se Středočeským krajem, orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a kraje, především při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění cílů sdružení v dotčeném území
  • Aktivní partnerská spolupráce jednotlivých členů sdružení a spolupráce sdružení s dalšími osobami a subjekty v rámci ČR a EU na podkladě partnerských vztahů
  • Aktivní účast v procesech získání dotačních a grantových titulů pro podporu a realizaci projektů v dotčeném území
  • Aktivní spolupráce a působení v oblasti absorpční kapacity, vzdělávání, lidských zdrojů a strukturální změny pracovního trhu v dotčeném území
  • Aktivní spolupráce a působení v oblasti péče o krajinu, ochrany přírody a krajiny