Strategické plánování pro města a obce

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (instituce, města, nebo regionu), zaměřená na to, aby dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl.

Hlavní přínosy strategického plánování:

 • dlouhodobost a komplexnost
 • vytvoření objektivního základu pro rozhodování o prioritách
 • optimalizace zacházení s lidskými a finančními zdroji
 • zohlednění reakcí na budoucí vývoj vnějšího prostředí

Pro naše klienty zajistíme profesionální zpracování rozvojových plánů, včetně zpracování katalogu rozvojových projektů.

Na základě této analýzy získá klient základní orientaci rozvoje obce a strategii rozvoje v jednotlivých oblastech včetně konkrétních postupů.

V rámci procesu strategického plánování provádíme pro naše klienty následující činnosti:

 • příprava a zadání
 • analýza prostředí
 • SWOT analýza
 • stanovení a vize rozvoje obce a strategických cílů (priorit)
 • stanovení záměrů, opatření a projektů
 • zpracování katalogu rozvojových projektů
 • kompletace programu rozvoje a jeho schválení
 • implementace (realizace strategického plánu)
 • monitoring; hodnocení a průběžná aktualizace programu rozvoje

Ve fázi implementace dále intenzivně spolupracujeme s klienty, poskytujeme jim aktivní poradenství jak v oblasti zajištění zdrojů financování, tak v oblasti samotné realizace projektů.

Výhody pro vás:

 • profesionální zpracování strategického plánu, jeho aktualizace a monitoring
 • trvalá podpora i ve fázi realizace strategického plánu
 • zajištění jednotlivých činností i úplných komplexních služeb
 •  maximální snaha přizpůsobovat se individuálním požadavkům klientů