fbpx

Nezařazené

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 01 PLÁNOVÁNÍ II. A 03 OBČANSKÁ VYBAVENOST II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporuMístní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – opatření 01 Plánování II. a 03 Občanská vybavenost ll.Zveme […]

15 listopadu, 2021

Standardizace MAS splněna

Aby mohla MAS Karlštejnsko v období 2021 – 2027 i nadále realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s podporou evropských fondů, musela projít kontrolou dodržování standardů MAS (tzv. standardizací). V tomto procesu MAS Karlštejnsko prokázala řídícím orgánům, že je kvalifikovaným subjektem k implementaci strategie na území MAS. MAS Karlštejnsko tak bude moci Ministerstvu pro […]

4 května, 2021

HALESA o. s.

Zhotovitel: HALESA o. s. Projekt: Revitalizace sportovního areálu Halouny Výše dotace: 448.067 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: Kamenivo těžené zásypový materiál, základy stavby vč. betonové desky, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, izolace tepelné, zdravotechnika – vnitřní kanalizace, zdravotechnika – vnitřní vodovod, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, dokončovací malby.

5 března, 2021

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň

Rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Zhotovitel: Tělocviční jednota Sokol Hlásná Třebáň Projekt: Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky objektu sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Výše dotace: 522.178 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: Rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň

5 března, 2021

Obec Karlík

Urnový háj – obec Karlík Zhotovitel: Obec Karlík Projekt: Urnový háj – obec Karlík Výše dotace: 585.966 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: Zemní práce, úpravy povrchů, pokládání chodníku a dlaždic, truhlářské konstrukce

5 března, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZVY Č. 2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V RÁMCI IROP DO 31. 5. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod

31 prosince, 2020

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVY MAS Č. 2 V RÁMCI PRV

Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD.

31 prosince, 2020

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU

V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy.

31 prosince, 2020

API – KONZULTAČNÍ DEN PRO PODNIKATELE V HOŘOVICÍCH

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání.

31 prosince, 2020

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – ASISTENT/ASISTENTKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management.

31 prosince, 2010